Kontakt

Prof. dr hab.
Dorota Dobija

Adres do korespondencji:
Akademia Leona Koźmińskiego, pok. A14
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa