Specjalizuję się również w obszarze kapitału intelektualnego i innowacyjnego oraz zarządzania szkolnictwem wyższym. W zakresie ładu korporacyjnego interesuję się w zwłaszcza kwestiami dotyczącymi różnorodności rad dyrektorów (zarządów, rad nadzorczych, w tym komitetów audytu). Badałam zjawisko zróżnicowania ze względu na płeć w składach rad nadzorczych i komitetach audytu. W szczególności badam, czy różnorodność rad nadzorczych (komitetów audytu), w tym udział kobiet, wpływa na efektywność przedsiębiorstw: wyniki finansowe, jakość sprawozdawczości finansowej i niefinansowej (CSR).

Zajmuję się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiadam wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzę badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuję, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych.

Jestem kierowniczką studiów doktoranckich i kierowniczką Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.