Blog

Dorota Dobija
Przez wiele lat byłam przeciwna parytetom dla kobiet. Uważałam, że jest dużo bardzo dobrze wykształconych, mających wysokie kwalifikacje i olbrzymie doświadczenie kobiet, które są gotowe do objęcia wysokich stanowisk zarządczych. Ich kompetencje i doświadczenie zadecydują o promocji na wyższe szczeble zarządzania. Tak się jednak nie stało.
6 lat temu