O mnie

Ekspertka od rachunkowości, zarządzania oraz zagadnień z pogranicza ładu korporacyjnego, sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego.

Strona dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego nr 2015/19/B/HS4/00118